کتاب های John Stennett

Vic John Stennett, Vic John Stennett, John Stennett, 2017 2017, John Stennett, Templestowe, 2017 2017, Templestowe

آدرس پل طبیعت در تهران + سیتی پدیا

پل طبیعت، اولین پل صرفا پیاده رو در ایران می باشد که بوستان آب و آتش و پارک جنگلی طالقانی را به یکدیگر متصل می کند. این پل در ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۳ مصادف با عید غدیر..

ادامه مطلب